Obert el procediment electoral per renovar la presidència de la FMCT

El passat dia 2 d’octubre es va obrir el periode presentació de candidatures a la presidència de la FMCT després que l’actual president Daniel Català Pérez, anunciara en la reunió de Junta Directiva del 18 de juliol, l’última abans de les passades festes, la seua no continuitat al front de l’entitat una vegada es tancara l’exercici econòmic i fester el 30 de setembre. Per circumstàncies estrictament professionals i laborals que van a portar a l’actual president a estar fora d’Espanya durant gran part del nou exercici, Daniel Català, amb el consens de la seua Junta de Govern, va prendre la decisió d’avançar un any el final del seu mandat.

La normativa interna de la FMCT, estableix un període inicial d’un mes per a la presentació de candidatures a la presidència (acabarà per tant el pròxim dia 2 de novembre), que deuen vindre avalades per dos comparses/filaes o en el seu defecte per 50 festers federats. A més la persona candidata deu contar amb una antiguitat com fester d’almenys 5 anys des del compliment de la majoria d’edat. La mateixa normativa fixa també quins són els càrrecs que la persona electa deu designar dins la seua Junta de Govern. En el cas de que durant este primer periode de presentació de candidatures no n’arribara cap, s’obriria una prorroga de 15 dies (fins el 16 de novembre), després de la qual, cas de seguir sense candidatures, s’hauria d’iniciar el procediment per constituir una Comissió Gestora.

Des de la FMCT s’espera que no s’arribe a aquest últim extrem tenint present el punt en el que es troben les festes de Moros i Crsitians a Torrent, havent-se consolidat com una de les tres manifestacions festives més importants de la localitat junt a les Falles i la Setmana Santa i com un referent a la província de València. Per aquest motiu, s’apel·la a la responsabilitat d’un col.lectiu fester nombrós i amb gent sobradament preparada per asumir la direcció d’una entitat que des de fa anys ha dinamitzat no soles les festes patronals del nostre poble, sino la societat civil torrentina en general. És voluntad de Daniel Catalá i de tots els membres de la Junta de Govern actual, i així ho han fet saber en repetides ocasions als representants de les diferents comparses i filaes en la Junta Directiva, posar-se a disposició d’aquelles persones amb interés i il.lusió en tirar endavant amb un nou projecte per a la FMCT, per tal d’ajudar-los en tot el possible durant el procés d’acoblament als nous càrrecs.