Càrrecs festers 1992-2015

Capitans/nes moros/es

Capitans/nes moros/es

Capitans/nes cristians/nes

Capitans/nes cristians/nes

Alferes moros/es

Alferes moros/es

Alferes cristians/nes

Alferes cristians/nes