BOE el nou Reglament d’Explosius

S’ha publicat al BOE el nou Reglament d’Explosius, dins el qual està la Instrucció Técnica Complementària 26 que regula l’us de la pólvora negra en les festes tradicionals i que és la que ens afecta als moros i cristians. L’articulació és complexa però entre d’altres coses, reconeix la possibilitat de que cada participant als actes d’arcabusseria puga arreplegar 2 kg de pólvora. Arriba el moment de trasladar la normativa a la pràctica i davant las múltiples novetats, no serà tasca fàcil. Ara més que mai és fa necessari el paper d’entitats com la Undef per tal d’intermediar amb les autoritats per deixars clars els procediments a seguir des de ja mateix.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2313